سفارشات از طریق پست پیشتاز ارسال می شود. توزیع سفارشات از ساعت 9 الی 16 می باشد. لطفاً آدرسی را قید نمایید که در ساعات ذکر شده حضور داشته باشید.
هزینه ارسال به مبلغ فاکتور اضافه می گردد لطفاً از پرداخت هرگونه وجه به مامور پست خودداری فرمایید.