خاطره کارت عضویت مشتریان گرامی در باشگاه مشتریان فروشگاه خاطره می باشد.

خاطره کارت یک کارت هوشمند برای شما مشتریان عزیز می باشد.

پس از هر خرید به صورت اتوماتیک شما عضو باشگاه مشتریان کیف خاطره خواهید شد و زین پس به ازای هر خرید درصدی از مبلغ خرید به عنوان اعتبار در کارت شما قرار خواهد گرفت و می توانید در خریدهای بعدی از این اعتبار به عنوان وجه نقد برای خرید از فروشگاه خاطره استفاده نمایید.

همچنین روز تولد شما نیز درصدی از تمامی خرید های شما در طول یک سال به عنوان هدیه تولد برای شما در نظر گرفته خواهد شد که به آن اعتبار اضافه می گردد.

در حفظ و نگهداری خاطره کارت کوشا باشید زیرا که دارنده کارت به منزله مالک اعتبار شما می باشد.